Reklamacje towaru


PROMOCJA na wysyłkę ORLEN PACZKA - tylko 5,99 zł do końca czerwcaNa wstępie prosimy, aby każdą przesyłkę otworzyć przy kurierze i spisanie protokołu szkody jeśli przesyłka z zewnątrz jest uszkodzona wraz z dokumentacją fotograficzną. Bez takiego protokołu będzie niemożliwe uzyskania odszkodowania od firmy kurierskiej.

Wszystkie reklamacje rozpatrujemy zgodnie z polskim prawem.

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład :

  • pisemnie na adres: Studio Dekoracji Iwona Litwin (SwiatBalonow4u.pl), Albigowa 504b, 37-122 Albigowa
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@swiatbalonow4u.pl

OPIS REKLAMACJI

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
  2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
  3. danych kontaktowych składającego reklamację.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

DOSTARCZENIE REKLAMOWANEGO PRODUKTU

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Studio Dekoracji Iwona Litwin (SwiatBalonow4u.pl), Albigowa 504b, 37-122 Albigowa.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.