Regulamin


PROMOCJA na wysyłkę ORLEN PACZKA - tylko 5,99 zł do końca czerwcaSklep Internetowy www.swiatbalonow4u.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


PRZEDSIĘBIORCA – dane


Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci internet, działający pod adresem internetowym www.swiatbalonow4u.pl jest STUDIO DEKORACJI IWONA LITWIN wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: Albigowa 504b, 37-122 Albigowa i adres do doręczeń: Albigowa 504b, 37-122 Albigowa, NIP 815-165-60-56, REGON 360868633, adres poczty elektronicznej: sklep@swiatbalonow4u.pl, numer telefonu: 663 869 978


MOŻLIWE KONTAKTY ZE SKLEPEM INTERNETOWYM


Klient sklepu ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdym z poniższych sposób:

 • listownie na adres: Studio Dekoracji Iwona Litwin Albigowa 504b, 37-122 Albigowa
 • telefonicznie po numerem telefonu 663 869 978
 • poprzez pocztę elektroniczną sklep@swiatbalonow4u.pl

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU SwiatBalonow4u.PL


Ze sklepu internetowego mogą korzystać osoby pełnoletnie (18 lat) bądź za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Korzystanie ze sklepu przez osoby niepełnoletnie i bez zezwolenia opiekunów jest niedozwolone.


ZAMAWIANIE TOWARU W SKLEPIE SwiatBalonow4u.PL


Zamówienia się przyjmowane poprzez stronę internetową www.swiatbalonow4u.pl. Towary w sklepie są opisane, aby posiadały jak najwięcej informacji dla klienta, które są ważne.

Klient zamawiający towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności kolor lub inna cechę jeśli występuje przy danej rzeczy, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje potrzebne do zrealizowania zamówienia.

Klient przy wyborze towaru określa także ilość sztuk zamawianych towarów.


JAK ZAMAWIAĆ W SKLEPIE INTERNETOWYM


Podczas procesu zamawiania w Naszym sklepie, każdy etap jest czytelny i opisany. Zamawianie zostało skrócone do jak najbardziej potrzebnych czynności, aby sfinalizować zamówienie z wybranym towarem przez klienta.


CENY PRODUKTÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM


 • Ceny podane w sklepie internetowego www.swiatbalonow4u.pl podawane w złotych polskich są cenami brutto.
 • Do ceny towaru doliczany jest koszt wysyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy.
 • Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno klienta jak i Studio Dekoracji Iwona Litwin (SwiatBalonow4u.pl). Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmienią się.
 • Studio Dekoracji Iwona Litwin (SwiatBalonow4u.pl) zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW W SKLEPIE


Towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi chyba że zaznaczono inaczej na karcie produktu.

Towary w sklepie internetowym są produkowane przez firmy zewnętrzne. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane produkty były w 100% zgodne z opisem i najwyższej jakości.


BRAK MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA


W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia.


SPOSÓB DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA


 • Dostawa towaru realizowana jest jedynie na terenie Polski.
 • Dostawa towaru (nie mylić z realizacją) wynosi od 1 do 4 dni roboczych w zależności od wybranego sposobu dostawy (kurier, Paczkomaty)
 • Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych, a także jeśli w Polsce są wzmożone wysyłki jak z okazji Mikołajek czy Świąt.
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie całkowitej należności za zamówienie. Dzięki płatnościom internetowym ten okres znacznie się skraca i przyspiesza wysyłkę do klienta.
 • Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Studio Dekoracji Iwona Litwin (SwiatBalonow4u.pl) firma kurierska.

FORMY PŁATNOŚCI – dostępne w sklepie


Akceptowane formy płatności przez Studio Dekoracji Iwona Litwin (SwiatBalonow4u.pl), to przelewy bankowe realizowane przez system płatności tPay. Istnieje również możliwość odbioru w jednym z Naszych punktów (sklep stacjonarny).


UMOWA SPRZEDAŻY


 • Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.swiatbalonow4u.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Umowa jest zawierana tylko w języku polskim.

WYKONANIE UMOWY


W zależności od wybranej przez Klienta opcji dostawy Studio Dekoracji Iwona Litwin (SwiatBalonow4u.pl) zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia i zgodnie z opisem na karcie produktu terminu realizacji.


KOSZTY DOSTAWY ZAMÓWIEŃ


Wszystkie dostawy realizowane są TYLKO na terenie Polski. Koszt dostawy całego zamówienia widnieje na karcie zamówienia przed złożeniem zamówienia. Klient jest świadomy przez złożeniem zamówienia o koszcie dostawy w zależności od wybranej formy przez Klienta.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY


Mimo że w większości przypadków można zwrócić produkt zakupiony w sklepie internetowym, czyli konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, to takie prawo nie ma zastosowania w przypadku m.in. produktów na zamówienie.

W pozostałych przypadkach Klient jest zobowiązany złożyć do firmy Studio Dekoracji Iwona Litwin jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów

 • poprzez pocztę elektroniczną sklep@swiatbalonow4u.pl

W informacji e-mailowej należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie sklepu internetowego. Powiadomienie elektroniczne jest najszybszym sposobem do zrealizowania usługi odstąpienia od umowy, gdzie klient otrzymuje informacje jak postąpić dalej ze szczegółowymi informacjami.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Studio Dekoracji Iwona Litwin może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania.
Przedmioty należy odesłać na adres: Studio Dekoracji Iwona Litwin (SwiatBalonow4u.pl), Albigowa 504b, 37-122 Albigowa.

Zwracane przedmioty nie mogą posiadać oznak użytkowania. Zwracany towar musi przez Klienta zostać dobrze zabezpieczony.

Więcej informacji pod linkiem na Naszej stronie.


REKLAMACJE


Oferowane produkty są nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Studio Dekoracji Iwona Litwin ponosi odpowiedzialność za wady. Więcej informacji pod linkiem na Naszej stronie.


REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM


Klient może zrezygnować z zamówienia. Klient ma możliwość anulowania zamówienia przed rozpoczęciem realizacji poprzez kontakt z Obsługą Sklepu w postaci e-maila – sklep@swiatbalonow4u.pl. Prosimy podać jasne i czytelne informację, aby poprawnie zweryfikować zamówienie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Do każdego zakupionego towaru dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura). Jeśli Państwo potrzebują fakturę prosimy o taką informację. Do wcześniej wystawionego paragonu nie ma możliwości wystawienia faktury. Jeśli zamówienie nie przekracza 450 zł zostaje wystawiony dokument sprzedaży paragon z NIP (jeśli klient zażyczył sobie fakturę) – jest to faktura uproszczona w rozumieniu Polskiego prawa. Powyżej 450 zł – standardowa faktura VAT.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie przez Studio Dekoracji Iwona Litwin danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia Klientowi zarejestrowanie się w sklepie internetowym Podziekowania4u.pl i dokonywanie w nim jakikolwiek zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności